Terveyttäminen

Kun yritys on joutunut myrskyn silmään, on terveyttämis-toimenpiteiden oltava tehokkaita. Raha on loppumassa kassasta ja tarvittavat muutokset ovat merkittäviä.

Ensimmäiseksi tehdään tilannearvio. Tämän jälkeen muodostetaan pääintressitahojen kanssa yhteisymmärrys siitä mitä tässä ja nyt tehdään.

Kassan ja käyttöpääoman varmistaminen ovat taloudellisen osuuden tärkeimmät tehtävät. Sen jälkeen realisoidaan ne omaisuuserät ja toiminnot, jotka ovat realisoitavissa toimintaa vaarantamatta ja velkojia loukkaamatta.

Taloudellisten toimenpiteiden ohella hoidetaan asiakkuudet,  sitoutetaan  avainhenkilöt muutokseen ja ylläpidetään uskottava johtaminen. Tilanne on haastava, jolloin ripeä ja realistinen toiminta ovat ainoa vaihtoehto. Monet tunnetut suomalaiset yritykset ovat käyneet läpi onnistuneesti hyvin vaikeita vaiheita.

Myös terveyttäminen vaatii resursseja, joten toimenpiteet on käynnistettävä hyvissä ajoin. Kaikki terveyttämistilanteet eivät pääty onnellisesti, mutta tilanteen haltuunotto ja selkeä johtajuus parantavat onnistumisen mahdollisuutta ratkaisevasti. Mikäli liikkeelle lähdetään ajoissa, suurin osa yrityksistä voidaan pelastaa.

Ota yhteyttä ajoissa!