Yritystoiminnan uudelleenjärjestelyt

Koko ajan on juostava kovempaa vaikka haluaisi ainoastaan pysyä paikallaan. Menestyvät yritykset kehittävät toimintaansa jatkuvasti. Jatkossa erityisiä menestyksen edellytyksiä ovat joustavuus ja mukautumiskyky.

 

Esimerkkejä:

 

Suuret rakenteelliset tai organisatoriset muutokset

Yritysrakenteiden muutokset liittyvät yleensä liiketoiminnan kehittämiseen. Yksikköitä yhdistetään tai eriytetään toisistaan, luodaan maantieteellisen rakenteen tilalle  tuote- tai palvelupohjainen rakenne, jne.

Organisaatiouudistukset seuraavat usein muita muutoksia. Aito ja rehellinen kommunikaatio muutoksissa ovat edellytys onnistumiselle. Muutos ei kuitenkaan saa jäädä uutta tilannetta epäilevien tai välttelevien tahojen ”panttivangiksi”, vaan tarpeelliset muutokset pitää pystyä toteuttamaan.

 

Yrityksen osto- ja myyntitilanteet

Jos ostettava yritys liitetään jo omistuksessa oleviin yrityksiin, on ostettavalla yrityksellä oltava kokonaisuudessa tarkoitus ja rooli. Jos taas ostettava yritys on täysin itsenäinen jatkossakin, niin kannattaa keskittyä suoraan mahdollisuuksiin. Kaupan jälkeen ostaja muokkaa yritystä haluamaansa suuntaan.

Kun yritys tai sen osa myydään, siitä halutaan mahdollisimman hyvä hinta. Hintaan vaikuttaa myytävän yrityksen kunto. Ostajaa taas kiinnostaa paljonko ostettavan yrityksen ”kuntoon” laittaminen maksaa. Lähes aina myytäessä on parasta itse  laittaa yritys sellaiseen kuntoon, jolloin houkutellaan useampia ostajia ja saada kohteesta paras mahdollinen hinta.

 

Ulkoistaminen, palvelusopimukset ja partnershipit

Kaikkea ei tehdä enää itse, vaan yritys on osa toimintaketjua tai toimintaverkostoa. Työn tekee osapuoli, joka parhaiten sen osaa ja/tai pystyy sen tehokkaimmin suorittamaan.

Ulkoistus- tai palvelussopimusta ei saada koskaan niin kattavaksi, että se käsittäisi kaikki mahdolliset tulevat tilanteet. Sopimuksen pitää kuitenkin sisältää vastaukset: miten toimintaa kehitetään, miten toimitaan muuttuneessa tilanteessa sekä  miten vastuut ja kustannukset sopeutetaan muutostilanteissa. Tavoitteena on  win-win ratkaisut.

Partnershipit ovat toinen tapa edistää työnjakoa ja resurssien käyttöä. Niissä yhdistetään voimia tiettyjen toimintojen hoitamiseksi. Lopputuloksen on oltava parempi kuin ilman näitä yhteistyöjärjestelyitä. Yhteistyön täytyy olla avointa, luotettavaa ja molempien pitää hyötyä siitä.

Toiminnan laajentaminen tai supistaminen

Kun yritys laajenee tai sen toimintaa supistetaan, tarvitaan uusi tapa toimia.

Kun on mahdollisuus rakentaa jotain entistä paremmin toimivaa, pitää mahdollisuus käyttää hyväksi.

Toiminnan laajentaminen kannattaa toteuttaa suunnitelmallisesti ja varmistaa onnistuminen mahdollisimman hyvin. Uuden yksikön perustaminen, yritysosto tai muu laajentaminen on aina haaste, mutta myös mahdollisuus.

Toiminnan supistaminen vaatii myös osaamista, jotta jäljelle jäävä yritys säilyttää  toimintakykynsä. Supistamistilanteissa on otettava huomioon myös erilaisia lainsäädännöllisiä velvoitteita esim. henkilöstöasioissa.

 

Liiketoimintamallin muutokset

Yksinkertaistettuna liiketoimintamalli on kuvaus siitä, mitä yritys tekee, miten yrityksessä toimitaan ja miten sitä tehdään kannattavasti. Liiketoimintamallit ovat kovan myllerryksen kohteena, koska teknologia ja erityisesti erilaiset ICT- ratkaisut ovat mahdollistaneet uudenlaisten liiketoimintamallien rakentamisen.  Todellinen tulikoe on kuitenkin käytännön toiminnan järjestäminen uuden mallin mukaisesti.

Kun liiketoimintamallia muutetaan, muuttuvat myös seuranta- ja raportointilogiikka, tavoitteiden asetanta sekä tukifunktioden merkitys ja rooli. Uudessa mallissa osaamistarve on erilainen ja usein tarvitaan lisäkoulutusta.

 

Myynnin johtaminen

Myynti ja myyminen ovat ratkaisevan tärkeitä yrityksen onnistumisen kannalta. Myynnin johtaminen on kuitenkin hyvin erilainen asia kuin itse myyminen.

Myynnin malli (esim. itsemyynti, agenttimalli, jälleenmyyntimalli), myyntisopimukset, maksuehdot, logistiikka jne ovat myynnin johtamisen avainasioita. Ne eivät ratkaise vain myynnin onnistumista, vaan ovat ytimessä myös puhuttaessa esim. käyttöpääomasta, riskien hallinnasta ja CRM:n onnistumisesta.

Jos yritys käy kansainvälistä kauppaa tai on kansainvälistymässä, myynnin hallinto ja myynnin järjestäminen ovat vielä suurempi haaste. Myyntihallinnon on yksinkertaisesti toimittava, jotta kansainvälinen kauppa ylipäänsä onnistuu.

Ota yhteyttä, kehitetään yrityksesi liiketoimintaa!